نویسنده = مهدی خزایی
تحلیل همدیدی توفان‌های تندری مخرب اهواز

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 155-170

10.22059/jhsci.2016.60744

حسین محمدی؛ مهدی خزایی؛ محمد حسن ماهوتچی؛ اسماعیل عباسی


تحلیل همدیدی توفان‌های تندری مخاطره‌آمیز اصفهان

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 203-215

10.22059/jhsci.2014.53120

مهدی خزایی؛ احسان مدیری؛ مهدی مدیری