نویسنده = سعید بازگیر
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی همدید مخاطرۀ تگرگ در شهرستان بجنورد

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 339-358

سعید بازگیر؛ علیرضا ایلدرمی؛ قربان صابر؛ احمد ارشادی؛ حمید نوری


2. تحلیل مخاطره یخبندان و سرمازدگی محصولات باغی آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 365-378

سعید بازگیر؛ حسین محمدی؛ لیلا شریفی؛ نوشین سلیمانی


3. تحلیل رابطۀ آلودگی هوای تهران با ترافیک و شرایط جو برای کاهش مخاطرات

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-49

سعید بازگیر؛ مجتبی قدیری معصوم؛ علی اکبر شمسی پور؛ شیوا سیدی سرنجیانه