نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
حساسیت کرانه‌ای رودخانۀ حاجی‌عرب بویین‌زهرا به فرسایش و افزایش مخاطرات آن

دوره 8، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 137-155

10.22059/jhsci.2021.322479.646

فاطمه نجف زاده؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سیاوش شایان