نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص آنومالی‌‌های حرارتی قبل از وقوع زلزله با تلفیق الگوریتم‌های شبکة عصبی مصنوعی و بهینه‌سازی کلونی مورچه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 207-224

10.22059/jhsci.2015.55062

سپهر چوب ساز؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ محمدرضا سراجیان مارالان