نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بی‌عدالتی فضایی و مخاطرات انسانی مطالعة موردی: استان سیستان و بلوچستان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 131-148

10.22059/jhsci.2014.53111

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مصطفی قادری حاجت