نویسنده = �������������� �������� ��������
تحلیل و پهنه‌بندی مخاطرات مورفوتکتونیک شهرستان کامیاران

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 251-268

10.22059/jhsci.2015.55064

بختیار ولدی؛ سعید خضری؛ محمد صدیق قربانی