نویسنده = ������������ ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرایند اطلاع‌رسانی در زلزله‌های دوگانۀ اهر– ورزقان و مخاطرات ناشی از آن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 157-170

10.22059/jhsci.2015.55059

پروانه پیشنمازی؛ یاسمین استوار ایزدخواه