نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اسطوره ای مخاطرات

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 191-206

10.22059/jhsci.2015.55061

مجید جهانی؛ سید محمد رضا حسینی بهشتی؛ سید حمید طالب زاده؛ مهدی قوام صفری