نویسنده = ������������ ������ ��������
مدلسازی و پیش‌بینی روند بارش و خشکسالی شمال غرب ایران برای کاهش مخاطرات

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 233-252

10.22059/jhsci.2016.62037

علی محمد خورشیددوست؛ علی اکبر رسولی؛ سعید زنگنه