نویسنده = ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل همدید-ترمودینامیک مخاطرۀ سیلاب‌های لحظه‌ای ناشی از بارش‌های رگباری مناطق کوهستانی (حوضۀ قره‌سو)

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 75-90

10.22059/jhsci.2016.59276

مصطفی کرمپور؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ اکرم میرهاشمی؛ محمد رستمی فتح آبادی