نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مکان‌یابی دفن پسماند در ناحیة اردل برای کاهش مخاطرات

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 109-123

10.22059/jhsci.2016.60342

سید اسکندر صیدایی؛ داریوش رحیمی؛ نسیم حسین زاده