نویسنده = ������������������� ������������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و استخراج تخریب‌های ساختمانی ناشی از وقوع زلزله با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک زیاد

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 239-257

10.22059/jhsci.2019.287833.496

علی اصغر حسین‌زاده ده‌آبادی؛ میثم ارگانی؛ علی درویشی بلورانی