نویسنده = �������������� ������
کاهش مخاطرات قاچاق کالا و ارز با استفاده از راهبردهای اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 191-205

10.22059/jhsci.2021.328492.666

حمیدرضا محسنی پور؛ حمید محمودیان عطاآبادی؛ حسن سلطانی