کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل الگوهای مکانی-زمانی اپیدمی ویروس‌ کووید 19 و مخاطرات آن در ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 113-127

محمد رحیم رهنما؛ مهدی بازرگان


2. راهبرد کاهش مخاطرات طبیعی در ایران برمبنای حقوق و روابط بین‌الملل

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-16

علی جدی؛ ابراهیم مقیمی؛ سید عباس احمدی؛ مهدی زارع


4. واکاوی زمانی- مکانی فرین‌های سرد ایران تحت تأثیر گرمایش جهانی به‌منظور کاهش مخاطرات

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 423-437

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ مریم ملک میرزایی


5. تحلیل و پهنه‌بندی فراوانی فصلی توفان‌های گردوغباری ایران به‌منظور کاهش مخاطرات

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 217-239

صیاد اصغری سراسکانرود؛ بتول زینالی