کلیدواژه‌ها = محیط زیست
مقابلۀ غیرکیفری با مخاطرات زیست‌محیطی در صنعت نفت و گاز

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 377-394

10.22059/jhsci.2020.293993.523

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ پری سیما اقبال؛ سید نصرالله ابراهیمی


مکان‌یابی دفن پسماند در ناحیة اردل برای کاهش مخاطرات

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 109-123

10.22059/jhsci.2016.60342

سید اسکندر صیدایی؛ داریوش رحیمی؛ نسیم حسین زاده


بررسی مخاطرات نانوذرات مهندسی‌شده (ENPs)

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 37-45

10.22059/jhsci.2014.52612

سید عباس شجاع الساداتی؛ سپیده حامدی