کلیدواژه‌ها = مدیریت مخاطرات
تعداد مقالات: 6
4. نقش رسانه‌های جمعی در هدایت افکار عمومی در مواجهه با مخاطرۀ آبی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 367-381

10.22059/jhsci.2018.247309.300

هادی البرزی دعوتی؛ عبدالشریف ولدبیگی؛ مریم سمردپی


6. ارزیابی سطح آگاهی دانش آموزان متوسطه اول شهر شیراز برای مواجهه با مخاطره ی زلزله

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 331-344

10.22059/jhsci.2016.62348

زهرا مهرآئین نزدیک؛ علی گلی؛ علی مهاجروطن