کلیدواژه‌ها = مخاطرات
ارزیابی فرونشست زمین در دشت اسدآباد همدان و مخاطرات آن

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 277-290

10.22059/jhsci.2024.370217.807

مرتضی اکبریان؛ منیژه قهرودی تالی


تأثیر افت آب‌های زیرزمینی بر مخاطرات فرونشست زمین در دشت دهگلان، استان کردستان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 57-70

10.22059/jhsci.2023.359130.777

منیژه قهرودی تالی؛ فرهاد خدامرادی؛ خدیجه علی نوری


مقایسۀ برداشت ایران و ترکمنستان از آبخوان کارستی هزارمسجد و مخاطرات آن

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 109-132

10.22059/jhsci.2022.343054.719

سارا کیانی؛ امیر صفاری؛ مسعود مرسلی؛ مجید خانمحمدی


مخاطرات اجتماعی ناشی از جهل به قانون با نگاهی به رویۀ قضایی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 55-68

10.22059/jhsci.2022.343829.725

الله کرم شهریاری؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ علیرضا مظلوم رهنی


تحلیل مورفومتری و مخاطرات تکتونیکی گسل زندان در منطقۀ جاسک به‌منظور توسعۀ پایدار

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 337-354

10.22059/jhsci.2022.333054.687

مهرداد سرهنگی؛ علی سلگی؛ مرتضی طالبیان؛ زهرا ملکی


مخاطرات هیدرومورفوتکتونیک و لرزه‌خیزی منطقۀ بدخشان افغانستان

دوره 8، شماره 4، دی 1400، صفحه 355-370

10.22059/jhsci.2022.338271.702

خدیجه محمدی؛ ابراهیم مقیمی؛ مهدی زارع؛ مجتبی یمانی؛ مسعود مجرب


سازوکارهای ارتقای کارامدی سازمان‌های آتش‌نشانی در مخاطرات انسان ساخت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 49-61

10.22059/jhsci.2021.320040.635

عبدالرضا گرزین؛ فتح اله شمسایی؛ حمیدرضا سوری


تحلیل فضایی مناطق سیل‌زده و سیل‌خیز شهر نورآباد لرستان و مخاطرات آن

دوره 7، شماره 3، مهر 1399، صفحه 313-329

10.22059/jhsci.2020.310534.609

محمد رستمی فتح آبادی؛ منصور جعفربیگلو؛ ابراهیم مقیمی


تشخیص تنش نیتروژن گیاه ذرت و مخاطرات آن با استفاده از تصویربرداری چندطیفی هوایی به‌وسیلۀ پهپاد

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 163-180

10.22059/jhsci.2020.305887.575

مهریار جابری اقدم؛ محمدرضا ممیزی؛ نیکروز باقری؛ پیمان عزیزی؛ محمد نصری


نگاهی به کووید-19 و تحولات آموزش دانشگاهی در جهان: مخاطرات و چشم‌اندازها

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 197-223

10.22059/jhsci.2020.311822.604

سمانه‌سادات میرحاجی؛ مرجان سلیمان پور؛ علی اکبر صبوری؛ عباس بازرگان


تعیین الگوی کشت محصولات زراعی به‌عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات امنیت غذایی کشور

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 23-38

10.22059/jhsci.2020.298174.542

علیرضا سبزواری؛ علی رجبی پور؛ نیکروز باقری؛ محمود امید


مقابلۀ غیرکیفری با مخاطرات زیست‌محیطی در صنعت نفت و گاز

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 377-394

10.22059/jhsci.2020.293993.523

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ پری سیما اقبال؛ سید نصرالله ابراهیمی