تعداد مقالات: 219

176. شناسایی الزامات آموزش چگونگی مواجهه با زلزله توسط شبکه‌های تلویزیونی صداوسیما

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 313-337

10.22059/jhsci.2018.267115.411

سیاوش صلواتیان؛ فاطمه سادات ملازاهدی؛ سعید قنبری


178. پهنه بندی و مدیریت مخاطرات سیلاب در رودخانه سیمینه رود با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC - RAS

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 379-393

10.22059/jhsci.2016.62373

آفاق کاظمی؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ میراسدالله حجازی؛ سعید خضری


179. بررسی و تبیین مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بازار سرمایه و نقش اخلاق در کاهش آن

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 403-418

10.22059/jhsci.2018.249982.322

حمید ابریشمی؛ ابوالقاسم توحیدی‌نیا؛ فاطمه خزایی


181. تحلیل رخداد بارشی شدید منجر به سیل 28 تیر 1394 در استان البرز

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 451-469

10.22059/jhsci.2015.58274

حمزه احمدی؛ محمد باعقیده؛ سعید اسدی؛ فریبرز احمدی


182. چکیده انگلیسی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-7


183. چکیده انگلیسی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-6


184. چکیده انگلیسی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-6

10.22059/jhsci.2015.61230


185. چکیده انگلیسی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-6

10.22059/jhsci.2016.61236


192. مفهوم زمان وتکنیک‌های پیش‌بینی مخاطرات طبیعی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 97-109

10.22059/jhsci.2014.52620

سوسن دلسوز؛ طیبه محمودی؛ محمد حسین رامشت؛ مژگان انتظاری


193. پهنه‌بندی لغزش زمین در منطقۀ کاشتر کامیاران برای کاهش مخاطرات

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 105-116

10.22059/jhsci.2015.53924

حسن صدوق ونینی؛ محمدرضا ثروتی؛ کاظم نصرتی؛ میترا اسدی؛ محمد صدیق قربانی


194. تبیین ویژگی‌ها و ابعاد تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های تولیدیِ مواجه با مخاطرات و چالش‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 111-126

10.22059/jhsci.2018.252450.338

حامد محمدی شهرودی؛ فریبرز رحیم نیا؛ غلامرضا ملک زاده؛ علیرضا خوراکیان


196. ردیابی مخاطرات پلایای حوض سلطان با بررسی آشفتگی در میکرولندفرم‌ها

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 241-252

10.22059/jhsci.2014.53125

منیژه قهرودی تالی؛ خدیجه علی نوری


197. تحلیل و پهنه‌بندی مخاطرات مورفوتکتونیک شهرستان کامیاران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 251-268

10.22059/jhsci.2015.55064

بختیار ولدی؛ سعید خضری؛ محمد صدیق قربانی