نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تبیین مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بازار سرمایه و نقش اخلاق در کاهش آن

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 403-418

10.22059/jhsci.2018.249982.322

حمید ابریشمی؛ ابوالقاسم توحیدی‌نیا؛ فاطمه خزایی


2. مخاطرۀ اخلاقی در عملیات بانکی بدون ربا

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-60

10.22059/jhsci.2016.59274

حمید ابریشمی؛ ابوالقاسم توحیدی نیا؛ احمد حشمتی مولائی