نویسنده = ���������������������� ������ ��������
تحلیل آماری- توصیفی ارتباط پارامترهای جوی با آلودگی هوای شهر تبریز

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 217-230

10.22059/jhsci.2018.266834.409

علی محمدخورشیددوست؛ غلام حسن محمدی؛ فریبا عقلمند؛ عاطفه حسینی صدر


مدلسازی و پیش‌بینی روند بارش و خشکسالی شمال غرب ایران برای کاهش مخاطرات

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 233-252

10.22059/jhsci.2016.62037

علی محمد خورشیددوست؛ علی اکبر رسولی؛ سعید زنگنه