کلیدواژه‌ها = سامانۀ هشدار سریع زلزله
تعداد مقالات: 1
1. امکان‌سنجی طراحی شبکۀ هشدار سریع زلزلۀ تهران

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 63-81

10.22059/jhsci.2017.63055

مسعود مجرب؛ محمد پورمحمد شاهوار؛ مهدی پورویس؛ نازی نوروزی؛ زینب اسدی