داوران

 

با درود و سپاس از زحمات همه داوران گرامی.

 

در جلسه هیآت تحریریه تاریخ 1399/12/12 مصوب گردید، داورانی که برای مجله داوری نموده اند به ازای داوری 7 مقاله در طول حداکثر یک دوره  3 ساله از پرداخت هزینه چاپ یک مقاله معاف خواهند بود.

 

 لیست داوران:

 

سال

فصل

داوران

1399

بهار

دکتر نعیم لویی - مرکز تحقیقات استان خوزستان، دکتر علی محمد رستمی- مرکز تحقیقات استان فارس، دکتر میثم ارگانی – دانشگاه تهران ، دکتر سعید بازگیر – دانشگاه تهران ، دکتر آراء تومانیان – دانشگاه تهران ، دکتر سید اسکندر صیدایی – دانشگاه  اصفهان ، دکتر براتعلی خاکپور – دانشگاه فردوسی مشهد    ، دکتر علیرضا جمشیدی – دانشگاه ارومیه ، دکتر جعفر مرشدی – دانشگاه آزاد ، دکتر محمود گلابچی – دانشگاه تهران ، دکتر ابولفضل قنبری – دانشگاه تبریز ، دکتر عبدالکریم ویسی – پژوهشگر ، دکتر اسماعیل صالحی – دانشگاه تهران ، دکتر لعبت زبردست – دانشگاه تهران ، دکتر منیژه قهرودی – دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر نجمه سامانی – دانشگاه تهران ،  دکتر محمد مهدوی – دانشکده کشاورزی کرج -، دکتر شهرام خلیقی سیگارودی – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ، دکتر مهرنوش قدیمی – دانشگاه تهران ، دکتر حسین محمدی – دانشگاه تهران، دکتر بهلول علیجانی- دانشگاه خوارزمی، دکتر سعید بازگیر دانشگاه تهران

تابستان

دکتر علی محمد یار احمدی – دانشگاه لرستان ، دکتر ابراهیم مقیمی – دانشگاه تهران ، دکتر علی منصوریان – دانشگاه لوند سوئد ، دکتر شکور سلطانی – وزارت نیرو ، دکتر علی اکبر شمسی پور – دانشگاه تهران ، دکتر رضا مهرنیا – دانشگاه پیام نور ، دکتر امیر احمدی – پژوهشگاه شرکت نفت ، دکتر آدل زنگی آبادی – دانشگاه اصفهان ، دکتر شعیب کاسه گر محمدی -  دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی ، دانشگاه تهران ، دکتر مهدی مدیری – دانشگاه مالک اشتر ، دکتر نیکروز باقری – مرکز تحقیقات وزارت کشاورزی ، دکتر ابولقاسم گورابی – دانشگاه تهران ،

پاییز

دکتر مهرنوش قدیمی – دانشگاه تهران ،دکتر مریم حسینی – مسکن و شهرسازی گرگان ، دکتر ابولفضل مصطفوی – دانشگاه کبک کانادا ، دکتر سعید زنگنه – دانشگاه تهران ،دکتر علی محمد یار احمدی – دانشگاه لرستان ، دکتر مجتبی یمانی – دانشگاه تهران ، دکتر امیر صفاری – دانشگاه خوارزمی ، دکتر سالار ممندی – دانشگاه کردستان ، دکتر شهرام بهرامی – دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر عباس بازرگان هرندی– دانشگاه تهران ،  دکتر علی اصغر پور عزت – دانشگاه تهران ، دکتر محمود گلابچی – دانشگاه تهران ،  دکتر شریف مطوف ...... ، دکتر عباس استاد تقی زاده – دانشگاه علوم پزشکی، دکتر سعید حمزه – دانشگاه تهران ، دکتر مهدی زارع – پژوهشکده زلزله شناسی، دکتر فاطمه مراد پور – پژوهشگر ، دکتر حسین رضایی مقدم – دانشگاه تبریز، دکتر مهران مقصودی – دانشگاه تهران ،

زمستان

دکتر کتایون  تقی زاده آذری  ، دکتر محمود گلابچی – دانشگاه تهران ، دکتر علی سلگی – دانشگاه آزاد ، دکتر عبدالکریم ویسی – پژوهشگر ،  دکتر عادل سپهر – دانشگاه مشهد ، دکتر محمد رضا ثروتی – دانشگاه شهید بهشتی ،  دکتر حسن کاوسی  ،  دکتر رحیم عباسپور  ،  دکتر عباس علیمحمدی سراب – دانشگاه خواجه نصیر ،  دکتر علی عادل زنگی آبادی ، دانشگاه اصفهان ، دکتر خلیل کامران ولیزاده – دانشگاه تبریز ،  دکتر منیژه قهرودی ، دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر سعید بازگیر – دانشگاه تهران ، دکتر فرامرز خوش اخلاق – دانشگاه تهران ، دکتر علی درویشی – دانشگاه تهران ، دکتر ایمان بابائیان – دانشگاه مشهد ، دکتر رضا برنا – دانشگاه شهید چمران اهواز ، دکتر صیاد اصغری سر اسکان رود- دانشگاه آزاد، دکتر علی احمد آبادی – دانشگاه خوارزمی ،

1400

بهار

شهرام ابراهیمی (دانشگاه شیراز)، عباس استاد تقی زاده (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

یاسمین استوار ایزدخواه (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

امیر رضا اردکانی (دانشگاه تهران)، پریسا پور نعمتی (دانشگاه تهران)، امیر ایرانی (دانشگاه شهید چمران اهواز)، پروانه پیشنمازی، (پژوهشکده خطرپذیری و مدیریت بحران)، غلام رضا جلالی فراهانی (دانشگاه تهران)، مهدی زارع (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)، سید محمد زمان زاده (دانشگاه تهران)، محمد ابراهیم شمس ناتری (دانشگاه تهران)، یزدان صیقل (دانشگاه علامه محدث نوری)، متین علاقمندان (دانشگاه شهید بهشتی)، حنیف قلندری (پژوهشکده تاریخ علم ایران)، حمید کامرانی دلیر (دانشگاه تهران)، محمود گلابچی (دانشگاه تهران)، مهدی مدیری (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)، عبدالکریم ویسی (پژوهشگر)، فریبرز هوانلو (دانشگاه شهید بهشتی)

تابستان

 

پاییز

 

زمستان