داوران

 

با درود و سپاس از زحمات همه داوران گرامی.

 

در جلسه هیآت تحریریه تاریخ 1399/12/12 مصوب گردید، داورانی که برای مجله داوری نموده اند به ازای داوری 7 مقاله در طول حداکثر یک دوره  3 ساله از پرداخت هزینه چاپ یک مقاله معاف خواهند بود.

 

 لیست داوران:

 

 

 

 

سال

داوران

1399

زمستان

دکتر کتایون  تقی زاده آذری  ، دکتر محمود گلابچی – دانشگاه تهران ، دکتر علی سلگی – دانشگاه آزاد ، دکتر عبدالکریم ویسی – پژوهشگر ،  دکتر عادل سپهر – دانشگاه مشهد ، دکتر محمد رضا ثروتی – دانشگاه شهید بهشتی ،  دکتر حسن کاوسی  ،  دکتر رحیم عباسپور  ،  دکتر عباس علیمحمدی سراب – دانشگاه خواجه نصیر ،  دکتر علی عادل زنگی آبادی ، دانشگاه اصفهان ، دکتر خلیل کامران ولیزاده – دانشگاه تبریز ،  دکتر منیژه قهرودی ، دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر سعید بازگیر – دانشگاه تهران ، دکتر فرامرز خوش اخلاق – دانشگاه تهران ، دکتر علی درویشی – دانشگاه تهران ، دکتر ایمان بابائیان – دانشگاه مشهد ، دکتر رضا برنا – دانشگاه شهید چمران اهواز ، دکتر صیاد اصغری سر اسکان رود- دانشگاه آزاد، دکتر علی احمد آبادی – دانشگاه خوارزمی ،

پاییز

دکتر مهرنوش قدیمی – دانشگاه تهران ،دکتر مریم حسینی – مسکن و شهرسازی گرگان ، دکتر ابولفضل مصطفوی – دانشگاه کبک کانادا ، دکتر سعید زنگنه – دانشگاه تهران ،دکتر علی محمد یار احمدی – دانشگاه لرستان ، دکتر مجتبی یمانی – دانشگاه تهران ، دکتر امیر صفاری – دانشگاه خوارزمی ، دکتر سالار ممندی – دانشگاه کردستان ، دکتر شهرام بهرامی – دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر عباس بازرگان هرندی– دانشگاه تهران ،  دکتر علی اصغر پور عزت – دانشگاه تهران ، دکتر محمود گلابچی – دانشگاه تهران ،  دکتر شریف مطوف ...... ، دکتر عباس استاد تقی زاده – دانشگاه علوم پزشکی، دکتر سعید حمزه – دانشگاه تهران ، دکتر مهدی زارع – پژوهشکده زلزله شناسی، دکتر فاطمه مراد پور – پژوهشگر ، دکتر حسین رضایی مقدم – دانشگاه تبریز، دکتر مهران مقصودی – دانشگاه تهران ،

تابستان

دکتر علی محمد یار احمدی – دانشگاه لرستان ، دکتر ابراهیم مقیمی – دانشگاه تهران ، دکتر علی منصوریان – دانشگاه لوند سوئد ، دکتر شکور سلطانی – وزارت نیرو ، دکتر علی اکبر شمسی پور – دانشگاه تهران ، دکتر رضا مهرنیا – دانشگاه پیام نور ، دکتر امیر احمدی – پژوهشگاه شرکت نفت ، دکتر آدل زنگی آبادی – دانشگاه اصفهان ، دکتر شعیب کاسه گر محمدی -  دکتر سید حسن مطیعی لنگرودی ، دانشگاه تهران ، دکتر مهدی مدیری – دانشگاه مالک اشتر ، دکتر نیکروز باقری – مرکز تحقیقات وزارت کشاورزی ، دکتر ابولقاسم گورابی – دانشگاه تهران ،

بهار

دکتر نعیم لویی - مرکز تحقیقات استان خوزستان، دکتر علی محمد رستمی- مرکز تحقیقات استان فارس، دکتر میثم ارگانی – دانشگاه تهران ، دکتر سعید بازگیر – دانشگاه تهران ، دکتر آراء تومانیان – دانشگاه تهران ، دکتر سید اسکندر صیدایی – دانشگاه  اصفهان ، دکتر براتعلی خاکپور – دانشگاه فردوسی مشهد    ، دکتر علیرضا جمشیدی – دانشگاه ارومیه ، دکتر جعفر مرشدی – دانشگاه آزاد ، دکتر محمود گلابچی – دانشگاه تهران ، دکتر ابولفضل قنبری – دانشگاه تبریز ، دکتر عبدالکریم ویسی – پژوهشگر ، دکتر اسماعیل صالحی – دانشگاه تهران ، دکتر لعبت زبردست – دانشگاه تهران ، دکتر منیژه قهرودی – دانشگاه شهید بهشتی ، دکتر نجمه سامانی – دانشگاه تهران ،  دکتر محمد مهدوی – دانشکده کشاورزی کرج -، دکتر شهرام خلیقی سیگارودی – دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ، دکتر مهرنوش قدیمی – دانشگاه تهران ، دکتر حسین محمدی – دانشگاه تهران، دکتر بهلول علیجانی- دانشگاه خوارزمی، دکتر سعید بازگیر دانشگاه تهران