اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. نحوه برخورد با سرقت علمی در این لینک توضیح داده شده است. مقالات تهیه شده برای مجله مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق) نباید قبلا  به زبان فارسی یا غیرفارسی چاپ شده باشند یا در مجله دیگری در حال داوری باشند. در تهیه مقالات لازم است کلیه اصول حرفه ای و اخلاقی رعایت شده باشند و کلیه نویسندگان از ارسال مقاله به مجله مطلع باشند. 

برای آشنایی با مفاهیم تقلب علمی و مصادیق آن می توان به لینکهای زیر مراجعه کرد:

http://www.cse.msu.edu/~alexliu/plagiarism.pdf
http://www.ethics.elsevier.com/pdf/ETHICS_PLA01a.pdf
http://www.elsevier.com/reviewers/reviewers-update/archive/issue-2/a-question-of-ethics-plagiarism-and-ethical-infringement-in-publishing