اخبار و اعلانات

جایگاه علمی نشریه مدیریت مخاطرات محیطی

به اطلاع می رساند که ضریب تأثیر مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC)، Q1 می باشد

مطالعه بیشتر