نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. مخاطرات و تکالیف حقوقی دولت در مقیاس ملی و بین‌المللی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 291-305

10.22059/jhsci.2015.56068

باقر شاملو؛ ابوالفضل یوسفی