نویسنده = ������������������ ��������
تحلیل همدید-ترمودینامیک مخاطرۀ سیلاب‌های لحظه‌ای ناشی از بارش‌های رگباری مناطق کوهستانی (حوضۀ قره‌سو)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-90

10.22059/jhsci.2016.59276

مصطفی کرمپور؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ اکرم میرهاشمی؛ محمد رستمی فتح آبادی