نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین مخاطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب در بازار سرمایه و نقش اخلاق در کاهش آن

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 403-418

10.22059/jhsci.2018.249982.322

حمید ابریشمی؛ ابوالقاسم توحیدی‌نیا؛ فاطمه خزایی