نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامع تاب‌آوری شهری در مواجهه با خطر وقوع زلزله (مطالعۀ موردی: شهر ساری)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 383-400

10.22059/jhsci.2021.312902.608

میثم رئیسیان؛ مریم ایلانلو؛ لیلا ابراهیمی؛ کیا بزرگمهر