نویسنده = ������������ ������������������
علل وقوع زلزله از نگاه متقدمان دورۀ اسلامی (اواخر قرن دوم تا یازدهم) و کیفیت توجه به ‌مخاطرات آن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 63-79

10.22059/jhsci.2021.317526.622

خلیل اله بیات؛ فخرالدین احمدی دانش آشتیانی؛ عبدالرسول عمادی