تعداد مقالات: 219

77. بررسی اقدامات اثربخش حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان داراب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 367-382

10.22059/jhsci.2021.309925.598

علیرضا بستانی؛ ریحانه سلطانی مقدس؛ هوشمند عطایی؛ گیتی صلاحی اصفهانی


78. ارزیابی رویکرد تاب‌آوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی مورد مطالعه: شهرستان دماوند)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 393-409

10.22059/jhsci.2015.58266

محمد سلمانی؛ سید علی بدری؛ شریف مطوف؛ نسرین کاظمی ثانی عطاالله


80. اجرای سیستم‌های مدیریت کیفیت جامع در راستای کاهش آسیب‌پذیری صنعت بانکداری

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 33-46

10.22059/jhsci.2016.59273

مصطفی مقیمی؛ سید امیرمحمد خطیبی؛ محمد عبدالشاه


82. تحلیل رابطۀ آلودگی هوای تهران با ترافیک و شرایط جو برای کاهش مخاطرات

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 35-49

10.22059/jhsci.2015.53920

سعید بازگیر؛ مجتبی قدیری معصوم؛ علی اکبر شمسی پور؛ شیوا سیدی سرنجیانه


83. شناسایی مکان، زمان فعالیت و شدت منبع آلایندۀ نامشخص در رودخانه

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-52

10.22059/jhsci.2018.248316.310

اکرم ده‌مردان؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی


84. بررسی مخاطرات نانوذرات مهندسی‌شده (ENPs)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 37-45

10.22059/jhsci.2014.52612

سید عباس شجاع الساداتی؛ سپیده حامدی


85. تاب ‏آوری محیطی در برابر مخاطرات سیلاب فروردین 1398 در شهر شیراز با رویکرد منظر، تئوری سیستم ‏ها و مدل DPSIR

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 55-75

10.22059/jhsci.2020.301219.556

آیدا اسدافروز؛ حشمت اله متدین؛ محمدرضا مثنوی؛ سید امیر منصوری


89. تشخیص تنش نیتروژن گیاه ذرت و مخاطرات آن با استفاده از تصویربرداری چندطیفی هوایی به‌وسیلۀ پهپاد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 163-180

10.22059/jhsci.2020.305887.575

مهریار جابری اقدم؛ محمدرضا ممیزی؛ نیکروز باقری؛ پیمان عزیزی؛ محمد نصری


92. عوامل مداخله در مواد غذایی فاسد و مخاطرات ناشی از آن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 171-189

10.22059/jhsci.2015.55060

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ مریم مهذب


95. بررسی و استخراج تخریب‌های ساختمانی ناشی از وقوع زلزله با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک زیاد

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 239-257

10.22059/jhsci.2019.287833.496

علی اصغر حسین‌زاده ده‌آبادی؛ میثم ارگانی؛ علی درویشی بلورانی


99. ارزیابی سطح آگاهی دانش آموزان متوسطه اول شهر شیراز برای مواجهه با مخاطره ی زلزله

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 331-344

10.22059/jhsci.2016.62348

زهرا مهرآئین نزدیک؛ علی گلی؛ علی مهاجروطن