نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم زمان وتکنیک‌های پیش‌بینی مخاطرات طبیعی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 97-109

10.22059/jhsci.2014.52620

سوسن دلسوز؛ طیبه محمودی؛ محمد حسین رامشت؛ مژگان انتظاری