نویسنده = محمد ابراهیم شمس ناتری
تعداد مقالات: 3
2. ماهیت جرم‌شناختی رفتارهای منتهی به مخاطرات در مکتب نوظهور زمیولوژی

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 325-339

10.22059/jhsci.2015.56270

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ بهمن شهریاری


3. عوامل مداخله در مواد غذایی فاسد و مخاطرات ناشی از آن

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 171-189

10.22059/jhsci.2015.55060

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ مریم مهذب