کلیدواژه‌ها = بحران
تعداد مقالات: 4
1. بررسی جغرافیایی مخاطرۀ انتشار گاز کلر در ایستگاه کلرزنی شرکت آبفا با استفاده از نرم‌افزار Aloha

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 435-448

افشین جعفرنیا؛ احمدعلی خرم بخت؛ عبدالرسول قنبری


2. شناسایی الزامات آموزش چگونگی مواجهه با زلزله توسط شبکه‌های تلویزیونی صداوسیما

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 313-337

سیاوش صلواتیان؛ فاطمه سادات ملازاهدی؛ سعید قنبری


3. بازنمایی اخبار زلزلۀ ماهدشت کرج در مطبوعات پرشمارگان کشور

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 185-197

فرخ پارسی زاده؛ پروانه پیشنمازی؛ اکبر نصراللهی


4. مدیریت پوشش اخبار مخاطرات هواشناسی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-189

اکبر نصراللهی؛ رضا بیطرفان