کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
ارزیابی آسیب‌پذیری و تاب‌آوری شهر رزن در برابر زلزله

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 267-282

10.22059/jhsci.2021.329335.669

علیرضا صالحی پور میلانی؛ مهدی زمانی؛ سید حسن صدوق


تحلیل جامع تاب‌آوری شهری در مواجهه با خطر وقوع زلزله (مطالعۀ موردی: شهر ساری)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 383-400

10.22059/jhsci.2021.312902.608

میثم رئیسیان؛ مریم ایلانلو؛ لیلا ابراهیمی؛ کیا بزرگمهر


تبیین ویژگی‌ها و ابعاد تاب‌آوری سازمانی در سازمان‌های تولیدیِ مواجه با مخاطرات و چالش‌ها

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 111-126

10.22059/jhsci.2018.252450.338

حامد محمدی شهرودی؛ فریبرز رحیم نیا؛ غلامرضا ملک زاده؛ علیرضا خوراکیان


ارزیابی رویکرد تاب‌آوری جامعه در برابر مخاطرات طبیعی مورد مطالعه: شهرستان دماوند)

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 393-409

10.22059/jhsci.2015.58266

محمد سلمانی؛ سید علی بدری؛ شریف مطوف؛ نسرین کاظمی ثانی عطاالله