دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1398 
2. ارائۀ راهکاری مکان‌مند به‌منظور بهبود مدیریت امداد و نجات پس از زلزله

صفحه 117-129

ناهید بهرامی؛ میثم ارگانی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ علیرضا وفایی نژاد


3. شناسایی سریع مناطق آسیب‌دیده پس از وقوع زلزله با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-2 (مطالعۀ موردی: زلزلۀ سرپل ذهاب)

صفحه 131-148

میلاد جانعلی پور؛ نادیا عباس زاده طهرانی؛ حکمت اله محمد خانلو؛ الهه خصالی؛ حمید عنایتی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398، صفحه 301-315 پاییز 1398، صفحه 205-270 تابستان 1398 بهار 1398، صفحه 1-126