دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-135 
واکاوی سازوکار و مخاطرات توفان حاره‌ای نیلوفر

صفحه 21-34

10.22059/jhsci.2015.53919

یوسف قویدل رحیمی؛ اسماعیل عباسی؛ منوچهر فرج زاده اصل


تحلیل رابطۀ آلودگی هوای تهران با ترافیک و شرایط جو برای کاهش مخاطرات

صفحه 35-49

10.22059/jhsci.2015.53920

سعید بازگیر؛ مجتبی قدیری معصوم؛ علی اکبر شمسی پور؛ شیوا سیدی سرنجیانه


پهنه‌بندی لغزش زمین در منطقۀ کاشتر کامیاران برای کاهش مخاطرات

صفحه 105-116

10.22059/jhsci.2015.53924

حسن صدوق ونینی؛ محمدرضا ثروتی؛ کاظم نصرتی؛ میترا اسدی؛ محمد صدیق قربانی