تعداد مقالات: 219

29. راهبرد کاهش مخاطرات طبیعی در ایران برمبنای حقوق و روابط بین‌الملل

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-16

10.22059/jhsci.2019.274999.439

علی جدی؛ ابراهیم مقیمی؛ سید عباس احمدی؛ مهدی زارع


31. تحلیل سینوپتیکی مخاطره گردو غبار (10تا12مرداد1392)در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 5-20

10.22059/jhsci.2015.53918

ملودی فرحبخش؛ بهلول علیجانی؛ ابراهیم فتاحی


33. تعیین الگوی کشت محصولات زراعی به‌عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات امنیت غذایی کشور

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 23-38

10.22059/jhsci.2020.298174.542

علیرضا سبزواری؛ علی رجبی پور؛ نیکروز باقری؛ محمود امید


36. ارائۀ راهکاری مکان‌مند به‌منظور بهبود مدیریت امداد و نجات پس از زلزله

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 117-129

10.22059/jhsci.2019.283168.476

ناهید بهرامی؛ میثم ارگانی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ علیرضا وفایی نژاد


39. بی‌عدالتی فضایی و مخاطرات انسانی مطالعة موردی: استان سیستان و بلوچستان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 131-148

10.22059/jhsci.2014.53111

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مصطفی قادری حاجت


46. مخاطرات گستردۀ اجتماعی در بستر مکاتب و اندیشه‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 275-289

10.22059/jhsci.2015.56067

بهمن شهریاری؛ محمد ابراهیم شمس ناتری


47. طراحی الگوریتم سنجش پیشرفت پروژ‌ه‌ها با هدف کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از تأخیرات

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 301-314

10.22059/jhsci.2016.62341

محمود گلابچی؛ کتایون تقی زاده آذری؛ احسان سروش نیا


50. واکاوی همدید مخاطرۀ تگرگ در شهرستان بجنورد

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 339-358

10.22059/jhsci.2019.273487.431

سعید بازگیر؛ علیرضا ایلدرمی؛ قربان صابر؛ احمد ارشادی؛ حمید نوری