تعداد مقالات: 219

201. چکیده انگلیسی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-7


202. چکیده های انگلیسی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-13


209. بهبود نتایج پیش‌بینی وقوع زمین‌لغزش با استفاده از تئوری انتروپی شانون

دوره 1، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 253-268

10.22059/jhsci.2014.53127

امین حسین‌پور میل‌آغاردان؛ رحیم علی عباسپور


215. کاهش مخاطرات اجتماعی زنان معتاد با استفاده از روش ترکیبی ورزش و مکمل

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 19-30

10.22059/jhsci.2021.323075.648

جواد وکیلی؛ رامین امیر ساسان؛ رعنا پورحسن


216. بررسی تأثیر هندسۀ پلان و انحنای بدنۀ ساختمان بر رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های بلند دارای سازۀ هگزاگرید

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 31-47

10.22059/jhsci.2021.316822.620

سیده آیسن مختاری موسوی؛ احمد اخلاصی؛ محمود حسینی؛ علیرضا تقدیری


217. سازوکارهای ارتقای کارامدی سازمان‌های آتش‌نشانی در مخاطرات انسان ساخت

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 49-61

10.22059/jhsci.2021.320040.635

عبدالرضا گرزین؛ فتح اله شمسایی؛ حمیدرضا سوری


218. علل وقوع زلزله از نگاه متقدمان دورۀ اسلامی (اواخر قرن دوم تا یازدهم) و کیفیت توجه به ‌مخاطرات آن

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 63-79

10.22059/jhsci.2021.317526.622

خلیل اله بیات؛ فخرالدین احمدی دانش آشتیانی؛ عبدالرسول عمادی


219. مدل‌سازی پراکندگی زمانی و مکانی گسترش ویروس کرونا (مطالعۀ موردی: استان‌های قم و مازندران)

دوره 8، شماره 1، بهار 1400، صفحه 81-98

10.22059/jhsci.2021.321919.642

وحید عیسی زاده؛ میثم ارگانی؛ ابوالفضل قنبری؛ حسین محمدی